ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Α.Ε.
Αρχική

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι επταμελές και το αποτελούν οι κ.κ.:
 


Η εταιρεία

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1928 με την επωνυμία "Ανώνυμος Εταιρεία Σανατορίων Μελισσίων Πεντέλης".


   Στην ιδιοκτησία της ανήκει το κτιριακό συγκρότημα που σήμερα στεγάζει το Νοσοκομείο Αμαλία Φλέμινγκ στα Μελίσσια Αττικής.


   Από το 1978, ο βασικός μέτοχος της εταιρείας είναι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Πρόεδρος:

Καθηγητής Αθανάσιος Τσακρής

Διευθύνων Σύμβουλος:

Καθηγητής Νικόλαος Μυλωνάς

Μέλη:

Καθηγητής Παναγιώτης Αλεξάκης


Καθηγητής Εμμανουήλ Πικούλης


Καθηγητής Νικόλαος Θωμαϊδης


Καθηγητής Χαράλαμπος Βλοχόπουλος


Καθηγήτρια Ανθή Παπαγεωργίου-Πελένη


Η θητεία του Δ.Σ. λήγει το 14/01/2026.


Κύριος μέτοχος της εταιρείας με ποσοστό άνω του 95% είναι το Πανεπιστήμιο Αθηνών.