ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Α.Ε.
Αρχική

Με το άρθρο 232 του Ν.4072/2012, θεσπίσθηκε ο «Περιορισμός υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων» δίνεται στην Εταιρεία “ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Α.Ε.” να δημοσιεύει πλέον στο διαδικτυακό της ιστότοπο τους ισολογισμούς… ταποτελέσματα χρήσεως, τους πίνακες διάθεσης και την έκθεση ορκωτού λογιστή.

Καλωσ ηρθατε

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  Η εταιρεία "Νοσοκομείο Κ.Τσαγκάρης Α.Ε." συνεστήθη στις 18-6-1928.


Από τότε, με διαφορετικές κατά καιρούς επωνυμίες, λειτούργησε μέχρι την ημερομηνία θανάτου του ιδιοκτήτη Κ.Τσαγκάρη, ο οποίος με διαθήκη, κατέλιπε τις μετοχές που κατείχε, υπερ του Πανεπιστημίου Αθηνών.


  Η εταιρεία έχει στην ιδιοκτησία της έκταση 53 στρεμμάτων στα Μελίσσια Αττικής. Η έκταση αυτή έχει εκμισθωθεί  στο Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Μελισσίων - Αμαλία Φλέμινγκ.

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1928 με την επωνυμία "Ανώνυμος Εταιρεία Σανατορίων Μελισσίων Πεντέλης".

   Στην ιδιοκτησία της ανήκει το κτιριακό συγκρότημα που σήμερα στεγάζει το Νοσοκομείο Αμαλία Φλέμινγκ στα Μελίσσια Αττικής.

   Από το 1978, ο βασικός μέτοχος της εταιρείας είναι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Περισσότερα Περισσότερα ΝΕΑ

Για να δείτε το περιεχόμενο των παραπάνω αρχείων θα χρειαστείτε τον ACROBAT READER που μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν από το διπλανό link:

Πρόσκληση για Γενική Συνέλευση της 14ης Οκτωβρίου 2020

14-10-20.pdf